SYSTEM MOTYWACYJNY GRUPY „KRASNOLUDKI”.

Dziecko otrzymuję pochwałę:

 • Za grzeczne zachowanie się przy posiłkach;
 • Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy oraz pobytu w łazience;
 • Za porządkowanie zabawek po zakończonej zabawie;
 • Za umiejętność dzielenia się zabawkami z rówieśnikami;
 • Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw na podwórku
 • Za wykazywanie samodzielności w zakresie spożywania posiłków, toalety, ubieranie i wycieranie się.

Dziecko zostaje odsunięte od grupy (ukarane)

 • Za niewłaściwe zachowanie przy posiłkach (zrzucanie jedzenia, przeszkadzanie innym dzieciom w spożywaniu posiłków)
 • Za niegrzeczne i agresywne zachowanie wobec rówieśników i opiekunów;
 • Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, spacerów i w łazience;
 • Za niestosowanie się do poleceń opiekunów.

Pochwałę stosujemy:

 • Pochwała słowna;
 • Pieczątka na rączkę;
 • Pochwała przed rodzicem;
 • Znaczki na tablicy w Sali „Krasnoludków”

Karę stosujemy:

 • Upomnienie słowne przez opiekuna;
 • Odsunięcie od zabawy (kącik wyciszenia);
 • Informowanie rodziców (ustna lub pisemna).

 

 

Opracowały: Opiekunki grupy „KRASNOLUDKI”

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA "KRASNOLUDKI"

6.00-7.00 - GRUPY ŁĄCZONE;

6.00-8.15 - przyjmowanie dzieci do żłobka (zabawy dowolne);

8.20-8.30 - czynności higieniczne (mycie rączek) i toaleta przed śniadaniem;

8.30-9.00 - śniadanie;

9.00-9.15 - czynności higieniczne i toaleta po śniadaniu;

9.15-9.40 - zajęcia według scenariusza zajęć;

9.40-9.50 - zabawy dowolne, ruchowe, zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, zabawy konstrukcyjne);

9.50-10:00 - czynności higieniczne przed II śniadaniem;

10:00 – 10:20 - II śniadanie;

10:20 – 10:30 - czynności higieniczne + przygotowanie dzieci do snu, odpoczynku (przebieranie w piżamki)

10:30 – 12:15 - sen, leżakowanie;

12:15 - wybudzanie dzieci;

12:15 – 12:30 - czynności higieniczne, ubieranie się i przygotowanie do obiadu;

12:30 – 13:00 - obiad I danie;

13:00 – 13:10 - czynności higieniczne;

13:10– 13:20 - zajęcia muzyczno – ruchowe, zabawy dowolne, zabawy manipulacyjne, zabawy konstrukcyjne;

13.20-13.30 – czynności higieniczne;

13:30 – 14:00 - obiad II danie;

14:00 – 14:15 - czynności higieniczne i toaleta;

14:15 – 16:30 – zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci do domu (grupy łączone);

 

 

Dodatkowo zmiana pampersów oraz toaleta w trakcie dnia według indywidualnych potrzeb dzieci.