RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA „BIEDRONKI”

6.00-7.00 - GRUPY ŁĄCZONE

6.00-8.15 – przyjmowanie dzieci do żłobka. Zabawy dowolne;

8.30- 9.00 – śniadanie;

9.00-9.15 - toaleta, nocnikowanie;

9.15-9.35 – zajęcia wg. scenariusza zajęć;

9.35-10.00 – zabawy dowolne;

10.00-10.15 – drugie śniadanie;

10.15-10.30– przygotowanie dzieci do drzemki;

10.30-12.15 – drzemka;

12.30-12.45– obiad I danie;

12.45-13.00– toaleta;

13.00-13.30 – zabawy prowadzone przez opiekunki (muzyczne, czytanie bajek, teatrzyki itp. )

13.30-14.00 – obiad II danie;

14.00-14.20 – toaleta, nocnikowanie;

14.30-16.30 – zabawy dowolne,rozchodzenie się dzieci do domów;

 

 

ZMIANA PAMPERSÓW WEDŁUG INDYWIDUALNYCH POTRZEB DZIECI

SYSTEM MOTYWACYJNY GRUPA „BIEDRONKI”
Za co dziecko zdobywa pochwałę:
– za wykazywanie samodzielności w zakresie spożywania posiłków
– za grzeczne zachowanie się przy stole
– za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy oraz pobytu z
łazience
– za sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie
– za umiejętność dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi
Za co dziecko zostaje odsunięte od grupy lub upomniane:
– za niegrzeczne lub agresywne zachowanie się wobec innych dzieci
– za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sali, na podwórku i w
łazience
– za niestosowanie się do poleceń opiekunki
Pochwałę stosujemy:
– pochwała słowna
– pieczątka na rękę
– pochwała przed rodzicami
Uwagę negatywną stosujemy:
– upomnienie słowne
– odsunięcie od zabawy
– kącik wyciszenia
– informowanie rodziców
Opracowały opiekunki
grupy „Biedronki”