1% Z PODATKU !!!

Dyrekcja, Rada Rodziców, pracownicy żłobka, przedszkola oraz wychowankowie

zwracają się z prośbą

o przekazanie 1% podatku od dochodu dla naszej placówki.

Zgromadzone środki wykorzystamy

na realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych wychowanków.

KRS:0000064561 CEL SZCZEGÓŁOWY: PRZEDSZKOLE NR 2.

Przekażcie numer konta swoim znajomym - będzie nas więcej.

Za pozytywny odzew - DZIĘKUJEMY!!!