SYSTEM MOTYWACYJNY GRUPA „BIEDRONKI”
Za co dziecko zdobywa pochwałę:
– za wykazywanie samodzielności w zakresie spożywania posiłków
– za grzeczne zachowanie się przy stole
– za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy oraz pobytu z
łazience
– za sprzątanie zabawek po zakończonej zabawie
– za umiejętność dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi
Za co dziecko zostaje odsunięte od grupy lub upomniane:
– za niegrzeczne lub agresywne zachowanie się wobec innych dzieci
– za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sali, na podwórku i w
łazience
– za niestosowanie się do poleceń opiekunki
Pochwałę stosujemy:
– pochwała słowna
– pieczątka na rękę
– pochwała przed rodzicami
Uwagę negatywną stosujemy:
– upomnienie słowne
– odsunięcie od zabawy
– kącik wyciszenia
– informowanie rodziców
Opracowały opiekunki
grupy „Biedronki”