SYSTEM MOTYWACYJNY GRUPY „KRASNOLUDKI”.

Dziecko otrzymuję pochwałę:

 • Za grzeczne zachowanie się przy posiłkach;
 • Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabawy oraz pobytu w łazience;
 • Za porządkowanie zabawek po zakończonej zabawie;
 • Za umiejętność dzielenia się zabawkami z rówieśnikami;
 • Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw na podwórku
 • Za wykazywanie samodzielności w zakresie spożywania posiłków, toalety, ubieranie i wycieranie się.

Dziecko zostaje odsunięte od grupy (ukarane)

 • Za niewłaściwe zachowanie przy posiłkach (zrzucanie jedzenia, przeszkadzanie innym dzieciom w spożywaniu posiłków)
 • Za niegrzeczne i agresywne zachowanie wobec rówieśników i opiekunów;
 • Za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na podwórku, spacerów i w łazience;
 • Za niestosowanie się do poleceń opiekunów.

Pochwałę stosujemy:

 • Pochwała słowna;
 • Pieczątka na rączkę;
 • Pochwała przed rodzicem;
 • Znaczki na tablicy w Sali „Krasnoludków”

Karę stosujemy:

 • Upomnienie słowne przez opiekuna;
 • Odsunięcie od zabawy (kącik wyciszenia);
 • Informowanie rodziców (ustna lub pisemna).

 

 

Opracowały: Opiekunki grupy „KRASNOLUDKI”