Informujemy,że żłobek nie ubezpiecza państwa dzieci.

Ubezpieczenie dziecka leży po stronie rodziców.