„Jeżeli rodzice chcą, aby ich dziecko było odważne i prawdomówne, otwarte i przyjazne wobec ludzi, by szanowało innych, wierzyło w siebie i umiało realizować swoje marzenia, powinni wdrażać w życie przesłanie amerykańskich terapeutek. Skierowane jest ono do wszystkich osób zajmujących się dziećmi i brzmi tak:

 

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone krytyką, uczą się potępiać.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone wrogością, uczą się walczyć.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone strachem, uczą się być pełne obaw.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone żalem, uczą się żałować samych siebie.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone wyśmiewaniem, uczą się być nieśmiałe.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone zazdrością, uczą się być zazdrosne.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone wstydem, uczą się poczucia winy.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone zachętą, uczą się wiary we własne siły.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone tolerancją, uczą się cierpliwości.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone pochwałą, uczą się wdzięczności.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone akceptacją, uczą się kochać.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone aprobatą, uczą się lubić siebie.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone uznaniem, uczą się, że dobrze mieć jakiś cel.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone dzieleniem się, uczą się szczodrości.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone szczerością, uczą się prawdomówności.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone uczciwością, uczą się sprawiedliwości.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone dobrocią i troską, uczą się szacunku.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone bezpieczeństwem, uczą się wiary w siebie i ludzi.

 • Jeżeli dzieci żyją otoczone przyjaźnią, uczą się, że świat jest dobrym miejscem do życia.

Wychowując dzieci zgodnie z tym przesłaniem , mamy gwarancję ukształtowania dobrego człowieka, który poradzi sobie w dorosłym życiu, pod warunkiem, że ten proces wychowawczy będzie odbywał się w atmosferze zaufania, szczerości i otwartości.”

 

 

 

Artykuł zaczerpnięty z miesięcznika „Bliżej przedszkola” nr 3.198/2018

 

Justyna Doleżych